İdari Kadro

Yüksekokul Sekr. Servet SÜT

Görev : Meslek Yüksekokul Sekreteri
Telefon : 0 (284) 214 47 56 » Dahili : 140
TÜ E-Posta : servetsut@trakya.edu.tr

Sekreter Funda BÜYÜKAYDIN

Görev : Müdür Sekreteri
Telefon : 0 (284) 214 47 56
TÜ E-Posta : fundabuyukaydin@trakya.edu.tr

Memur Sibel GÜNAY

Görev : Öğrenci İşleri Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 214 47 56 » Dahili : 157
TÜ E-Posta : sibelgunay@trakya.edu.tr

Teknisyen Çetin BİÇER

Görev : Teknisyen
Telefon : 0 (284) 214 47 56 » Dahili : 166
TÜ E-Posta : cetinbicer@trakya.edu.tr

Hizmetli İbrahim AYDOĞMUŞ

Görev : Hizmetli
Telefon : 0 (284) 214 78 30
TÜ E-Posta : ibrahimaydogmus@trakya.edu.tr