Hakkımızda

T.Ü. Rektörlüğünün Edirne ilinde Arda Meslek Yüksekokulu kurulması ile ilgili teklifi 26.05.2006 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Teknik Programlar Bölümü içersinde "Gıda Teknolojisi" ile "Mutfak Yönetimi (Gastronomi)" Programlan açılarak Arda Meslek Yüksekokulunun kurulmasına karar verilmiştir. Yüksekokulumuzda 2007-2008 Eğitim Öğretim yılında "Gıda Teknolojisi" programına öğrenci alınarak eğitime başlanmıştır. 2008-2009 Eğitim Öğretim yılında "Yağ Endüstrisi" Programı açılmış ve öğrenci almış olup Yüksekokulumuzda "Gıda Teknolojisi" ve "Yağ Endüstrisi" programlarında eğitim öğretim sürdürülmekte ve son olarak 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılında Faaliyete geçen "Kimya Teknolojisi Programı" ile eğitim öğretim sürdürülmektedir. Yüksekokulumuz, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş, akılcı ve bilimselliğe dayanan, ülkesine ve milletine karşı görev ve sorumluluklannı bilen ve bunları davranış haline getiren yaratıcı, üretken bir toplum oluşturma yolunda öğrencilerimize gereken eğitim öğretim verilmektedir.

Ülkemiz ekonomisine nitelikli ara eleman yetiştirmeyi amaç edinen Yüksekokulumuzda eğitim görmüş, yeni ve ileri teknolojiye ayak uydurabilen, öğrendiklerini uygulayabilen, özgür, eleştirel düşünebilen öğrencilerimizin ülke ekonomisine katkı sağlayacağma olan inancımız tamdır.

Yüksekokulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin çağdaş, laik, demokratik, akılcı değerler çerçevesinde yetişen bireyler olarak Yüksekokulumuzu en iyi şekilde temsil etmelerini sağlamak için tüm gücümüzle çalışmaktayız.

Neden ARDA MYO ?

Günümüz gelişmelerine paralel olarak bakıldığında ülkemizin Avrupa Birliğine giriş sürecinde olduğu; süreç ve sonrasında Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün karşılanması sorunu ortaya çıktığı bir gerçektir. Ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla kurulan meslek yüksekokullan, ülkemizin ileriye dönük yapılanma ve politikalanna uygun programlan bünyesine katarak bu alanlarda ihtiyaç duyulacak iş gücünün oluşturulmasında ve yetişmiş insan açığının kapatılması adma önemli bir görevi yerine getirmektedirler.

 Küreselleşme sürecindeki ülkeler dünya pazarlarından pay alabilmek için büyük çaba göstermektedirler. Bu amaçla dış pazarlarda rekabet edebilmek, pazan çok iyi tanımaya, kaliteli ve standardı yakalamış ürünler üretmeye ve en önemlisi bu alanda kalifiye işgücüne bağlıdır.
 
Bu bağlamda ülkemiz gıda sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların gerekli kaliteyi yakalamalan, dış pazarl

Ulusal ve uluslararası düzeyde sanayi sektörünün ihtiyacı olan ara eleman yetiştiren lider, tercih edilen ve saygınlığı olan bir Yüksekokul olmak.

Arda rekabet edebilmeleri, AB mevzuatına uygun koşullarda faaliyet göstermeleri bu alanlarda yetiştirilmiş nitelikli insan gücü ile mümkündür. Arda Meslek Yüksekokulu, gıda sanayi ve hizmet sektörlerinin ara eleman ihtiyacmı karşılamayı, gıda mamullerinin üretimi, pazarlanması ve denetimi konusunda çağdaş yaşamla ilişkilendirilmiş olarak özel üretim teknikleri, yeni üretim tasarımlan konusunda nitelikli ara elemanlar yetiştirerek gıda sanayi ve hizmet sektörünün enirine sunmayı amaçlamaktadır.

Bu içerik 14.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 5343 kez okundu.