YENİ NOT DEĞERLENDİRME SİSTEMİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Meslek Yüksekokulumuz Üniversitemiz Senatosunun 12.07.2017 tarih ve 08 sayılı toplantısında alınan 05 numaralı karar ile Meslek Yüksekokulumuzda 2017-2018 Eğitim Öğretim Güz yarıyılından başlamak üzere öğrenci notunun hesaplanmasında ”Bağıl Değerlendirme Sistemi” yerine “Mutlak Değerlendirme Yöntemi’nin (Vize Sınav notunun %40’ı Final sınavı notunun %60’ı alınarak yarıyıl sonu başarı notu 60 olacak şekilde) uygulanmasına ve yine Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinin 23/c maddesindeki harfli notların katsayılarının aynı kalması koşulu ile  uygulanmasına karar verilmiştir.

Öğrencilerimize önemle duyurulur.

Bu içerik 08.09.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 425 kez okundu.